Normativa de caràcter general i fiscal

 Normativa de caràcter general i fiscal de l'Ajuntament Sant Martí d'Albars i els seus ens adscrits

En aquesta pàgina trobareu les ordenances i reglaments generals, organitzatius i de serveis que s'hagin publicat pel municipi al BOPB i al DOGC des de l'any 1998 en format pdf. També hi podreu trobar les ordenances fiscals vigents, publicades des de l'any 2001.
Enllaç 
Darrera modificació: 08-02-13  a les  13:23