Certificat o volant d'empadronament

En que consisteix

El Padró municipal d’habitants és el registre administratiu on consten les persones que resideixen al municipi.
El certificat d’empadronament recull les dades personals, l’adreça i la data d’inscripció que consten al padró municipal d’habitants.
El volant o justificant d’empadronament recull les dades personals, l’adreça i la data d’inscripció que consten al padró municipal d’habitants.                 

El volant o justificant de convivència, recull, amés de les dades del volant d’empadronament, les dades de les persones que figuren inscrites convivint amb la persona sol·licitant.

Quan es pot sol·licitar?

 A les oficines de l'ajuntament

Qui el pot demanar?

- La persona interessada o afectada pel tràmit
- Un representant degudament autoritzat

Cost de la tramitació

 gratuit

Com iniciar el tràmit?

Presencialment:  

A les oficines municipals
C/ La Blava
08515 Sant Martí d'Albars
Telèfon: 93 853 01 01
Fax: 93 853 00 82
Horari: Dimarts de 10:00 a 14:00 Dimecres de 16:00 a 19:00 Dijous de 10:00 a 14:00 Divendres de 10:00 a 14:00
 

Per Internet:  

Demanar-ho i desprès es pot passar a recollir el dia hàbil següent, a les oficines municipals.

Darrera modificació: 24-09-15  a les  17:37