Instància genèrica

En que consisteix

Aquesta instància us permet presentar una sol·licitud a l'Ajuntament de Sant Martí d'Albars o bé fer arribar un recurs contra alguna actuació o decisió municipal. Podeu fer servir aquesta instància quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.  

Quan es pot sol·licitar?

Tot l'any.

Qui el pot demanar?

- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.

Quan es dóna resposta?

 En un termini màxim de tres mesos

Cost de la tramitació

Si és cost és variable segons un barems podeu fer referència al nom de l’ordenança fiscal. I a l’apartat de documentació annexa posar-hi el doc o pdf de l’ordenança

Documentació a aportar

Com iniciar el tràmit?

Presencialment:  

Es pot tramitar personalment a les oficines municipals 
C/ La Blava
08515 Sant Martí d'Albars
Telèfon: 93 853 01 01
Fax: 93 853 00 82
Horari: Dimarts de 10:00 a 14:00 Dimecres de 16:00 a 19:00 Dijous de 10:00 a 14:00 Divendres de 10:00 a 14:00
 

Per Internet:  

 Es pot tramitar per internet accedint a l'enllaç 

Darrera modificació: 24-09-15  a les  17:32