Documents relacionats


NOVES LÍNIES TELEFÓNIQUES I MAILS DE L'ORGT

Des de l'ORGT ens han comunicat que, un cop finalitzats els treballs tècnics necessaris, portats a terme per l’operadora de telefonia corresponent, des del dilluns dia 25 de maig han quedat operatives a l’Organisme de Gestió Tributària més de 100 noves línies telefòniques per atendre les consultes i prestar l’assistència tributària com a contribuents es vulguin plantejar.
Aquestes línies telefòniques es veuran ampliades, en els propers dies, amb 80 més que actualment estant gestionant amb l’operadora.
A través d’aquest canal telefònic, a més de formular consultes i peticions d’assistència tributària, també es podrà efectuar el pagament, amb targeta de crèdit, dels deutes de dret públic recaptats per l’Organisme, sense necessitat d’efectuar desplaçaments a les entitats bancàries.
Igualment, han quedat operatives les adreces de correu electrònic de la totalitat d’oficines de l’Organisme, a fi d’atendre també per aquesta via les consultes i peticions d’assistència, i des d’on es pot demanar que es contacti amb la persona interessada a través del número de telèfon que s'indiqui.
Adjunt trobareu el detall de les noves línies telefòniques i de les adreces electròniques de les oficines, que han quedat operatives

  • Comparteix a
Darrera modificació: 27-05-20  a les  18:23